Atmos DC 22 S

Nejprodávanější kotle Dřevoplyn se vyznačují velkým přikládacím prostorem. Primárním vzduchem přiváděným ve vrchní části horního topeniště. Zplynovací tryskou s otvory pro přívod vysoce předehřátého sekundárního vzduchu, kterou proudí z horního topeniště plameny do spodní spalovací komory. Zadním spalinovým kanálem s výměníkem zajišťujícím dobrou účinnost kotle a odtahovým ventilátorem pro odvod spalin do komína. Těleso kotle ATMOS Dřevoplyn je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 8 až 3 mm.

Zplynování paliva (obrácené hoření) s následným spalováním dřevního plynu při teplotě 900 – 1 200 °C v keramickém spalovacím prostoru zaručuje kvalitní spalování dřeva s vysokou účinností a minimem škodlivých exhalací.

Dodávka vzduchu a spalovací proces řízený odtahovým ventilátorem spolu s jednoduchou nebo elektronickou regulací podle přání zákazníka, umožňuje rychlé roztopení kotle a dobré spalování již od zátopu.

  • Účinnost kotle dle typu 86,3 - 92 %

  • Splňuje požadavky na Ekodesign (2015/1189)

  • Třída kotle 4 a 5 (ČSN EN 303-5)

67 831,00 Kč